Keski-Suomen työpajayhdistys ry

Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski-Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko maakunta.

Toiminnassaan yhdistys painottaa verkostojen yhteistyötä, joka tarkoittaa monialaista ja moniammatillista otetta syrjäytymisen ehkäisemisessä, työmarkkinavalmiuksien parantamisessa ja muussa kehittämisessä. Yhdistys järjestää lisäksi tapaamisia ja koulutustilaisuuksia sekä edistää keskustelua työpajatoiminnan strategisesta kehittämisestä.

Keskeiset yhteistyötahot työpajojen lisäksi ovat Valtakunnallinen työpajayhdistys, kunnat, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset. Yhteistyötahoihin päin yhdistys pyrkii olemaan aloitteellinen työpajatoiminnan kehittämiseksi ja resurssien turvaamiseksi.

 

Sivuston toteutus: Taitotupa